Day 3-4 Hải Đăng Mũi Dinh, Ninh Thuận

3h sáng lọ mọ dậy khởi hành từ Homestay nhà bạn ở thôn Khánh Hội, Ninh Chữ. Do trời tối chạy qua đường ven biển vắng tanh chả định hình đâu là mũi dinh nên đã bị cú lừa ngoại mục . “ chị google “ dẫn mình chạy vòng quanh nghĩa trang tới 3 …