Tết Người Mông – phải đi ăn một lần cho biết.

1/12 âm là mùng Một tết của ng Mông ( họ ăn tết trước ng Kinh 1 tháng) Tết ở bản Mông thì nhà nào cũng phải làm mấy mâm mời mọi người tới ăn. Lợn máng được nuôi cả năm cũng chỉ để xài cho dịp này. Mâm cho đàn ông riêng, mâm phụ …