Lớt phớt Châu Âu

Châu Âu đối với mình của gần 10 năm trước, là một hành trình mơ ước, là điểm đến của cuộc đời… Thậm chí trước cả khi đặt chân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, mình đã nghĩ tới Châu Âu trong đầu. Hoá ra mọi thứ lớn lao trong cuộc đời rồi sẽ dần …